Tjänster

Järnvägsakademin tillhandahåller följande tjänster

 • SoS-ledare
 • SoS-planerare
 • TSM AEL-skydd
 • TMS spärrfärd/växling
 • HTSM
 • Operatörer/Nivellörer Spårriktare
 • Förare spärrfärd/arbetståg
 • Lokförare
 • Bantekniker
 • BASTAB-kontrollant
 • Bap/bup-planerare
 • Arbetsplatskontrollanter
 • OPA
 • Faktainsamlare
 • Utredare järnvägsolyckor i spårbunden trafik

Vill du att vi hör av oss till dig?